Digitale hjelpemidler!

Lese- og skrivevansker på arbeidsplassen

23 % av alle yrkesaktive sliter med lese- og skrivevansker. ALL undersøkelsen 2005
Det betyr at også i din bedrift er det sannsynlig at mange sliter,
noe som kan gå utover effektivitet, ansattes selvbilde og potensiale.

Hvor mange har lesevansker?

 • 20% av dem mellom 16 - 20 år.
 • 40% av de som har status som arbeidssøkere.
 • 43% av ikke vestlige innvandrere.
 • 50% av de som er på ulike trygdeordninger.
 • 53% av hjemmeværende.
 • 23% av de yrkesaktive.

ALL undersøkelsen 2005 Gabrielsen

Mulige årsaker

 • Dysleksi, afasi, eller andre medisinske årsaker.
 • Mangelfull språkundervisning.
 • Dårlige norskkunnskaper.

Problemer personer med lese- og skrivevansker opplever

 • Bruker lenger tid på å lese gjennom et dokument.
 • Har problem med å huske alt som blir lest.
 • Bokstaver blir "grøtete" og "stokker" seg.
 • Får ikke med seg hele innholdet de leser.
 • Sliter med skriftlig kommunikasjon.

Lese- og skrivevansker kan føre til:

 • Lav selvtillit.
 • Angst.
 • Depresjoner.
 • Konsentrasjonsproblemer.
 • Gir fort opp.

Hvorfor  er det viktig med lese- og skriveopplæring i bedrift?

Det er viktig for den enkelte å få muligheter til å styrke sin kompetanse. I et større perspektiv vet vi at høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft, gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og inntektssikring for den enkelte og er bærebjelken i velferdsordningene våre. Om Inkluderende Arbeidsliv på nho.no - Siri Melander Møllerud - NHO

Xstrata Nikkelverk AS slår til med lese- og skriveopplæring for de ansatte (.pdf).

Activium er en ledende leverandør av hjelpemidler og tjenester innen lese- og skriveproblematikk

Talesyntese leser tekst for deg

Talesyntesen Voxit Budgie Pro er et dataprogram, som etter å ha blitt installert på en PC, kan lese opp all tekst som vises på skjermen.

Hva kan du gjøre med en talesyntese?

 • La PC'en lese tekst høyt for deg.
 • Lagre tekst som lydfiler.
 • Lese korrektur på din egen tekst.  
 • Hvile øynene og lese med ørene.  
 • Lytte til tekst i e-post eller tekst på internett mens du arbeider med noe annet.  
 • Høre på e-bøker mens du kjører bil, trener eller bare slapper av.
 • Lære deg et fremmed språk.  
 • Forberede talen din ved å la talesyntesen lese teksten opp for deg ...og veldig mye mer.

Bedre norskkunnskaper ved bruk av talesyntese

Kvaliteten på stemmene i Voxit Budgie Pro er av en slik kvalitet at de nå også brukes i språkopplæringen i videregående skole og i intern bedriftsopplæring i fremmede språk. Du kan velge mellom 33 stemmer og 8 språk.

Mange har også hatt stor nytte av å bruke talesyntesen som en del av forberedelsene før de skal holde et foredrag eller en tale på et fremmed språk. Ved å høre sin egen tekst lest opp er det lettere å forbedre formuleringer samt at uttalen av vanskelige ord og uttrykk lettere kan læres.

Et eksempel på hvordan talesyntese kan brukes til å forbedre uttale av fremmede språk:

En gruppe utenlandske ingeniører som arbeidet for et oljeselskap i USA hadde svært gode erfaringer med å bruke en amerikansk talesyntese til å trene uttale. Engelsk er det internasjonale "oljespråket" så ingen av dem hadde problemer med å lese engelsk, men de oppdaget raskt at de ofte kom til kort i møter og i samarbeide med amerikanske kolleger. Ved å bruke en talesyntese til opplesning av engelsk tekst forbedret de raskt sine muntlige ferdigheter. De kunne se ordene i teksten samtidig som de fikk lest den høyt for seg.

Prøvelytt stemmene

Prøvelytt 33 stemmer av talesyntesen Voxit Budgie Pro

Last ned GRATIS 30 dagers demo av talesyntesen Voxit Budgie Pro

Digitale ordbøker

Digitale ordbøker på PC og håndholdte ordbokspenner for oversetting av fremmedspråk, er enklere og raskere enn å bla i papirordbøker.

Innskanning av tekst fra papir til PC

Skannere brukes til innskanning av eget materiale som bare finnes i papirform. På denne måten kan all tekst og dokumenter gjøres tilgjengelig i digital form og en talesyntese kan brukes til å lese opp teksten.

Opplæring og skreddersydde kurs

Skreddersydd tilpasning med bedriftens opplæringsansvarlige.
Praktisk trening i bruk av digitale hjelpemidler for å sikre effektiv bruk i hverdagen

Ring oss på 92 65 47 78 eller send en email til support@activium.no, så kontakter vi deg tilbake.